google-site-verification=zdeblWRZKoq2yhhgz8ll1b4eEgt4frEzyql69CPhNe4

Předali jsme finanční dar na podporu neslyšících

Předali jsme finanční dar na podporu neslyšících

Spolu s partnerem Cara Plasma jsme se rozhodli přispět na lepší život neslyšícím. Za každý uskutečněný odběr plazmy v centru Cara Plasma jsme finančně přispěli celkem čtyřem neziskovým organizacím:  Neslyšící s nadějí, Tichý svět, Orbi Pontes, časopis Gong.

Díky všem dobrým lidem, kteří už tak pomáhají odběry plazmy, se nám podařilo vybrat 14 380 Kč. Někteří dárci přispěli během této akce další finanční částkou, kterou poslali rovnou na účet těchto neziskových organizací.

Moc děkujeme vám všem! Pomáhat je lidské a stejně tak i božské.